Překlady výpisů z českého i zahraničního trestního rejstříku

  • Standardním termínem vyhotovení překladu výpisu z rejstříku trestů jsou 3 pracovní dny od dodání podkladu, soudní překlad výpisu z rejstříku trestů vám můžeme dodat rovněž v expresních termínech, a to i do 2 hodin od zadání.
  • Překlad i soudní překlad výpisu z rejstříku trestů vyhotovíme v jakékoli jazykové kombinaci češtiny s dalším jazykem, oficiálně registrovaným v ČR. Soudní překlad výpisu z rejstříku trestů zajišťujeme rovněž v jazykových kombinacích neobsahujících český jazyk. Nejčastěji realizujeme překlady v kombinacích obsahujících němčinu, angličtinu, ruštinu, španělštinu, francouzštinu a italštinu.
  • Pokud si přejete zhotovit soudní překlad k výpisu z rejstříku trestů, můžete nám dokument přinést buď osobně na naše kontaktní místa, nebo jej můžete zaslat poštou, emailem, kurýrem či expresní poštou.
  • Platbu za překlad či soudní překlad výpisu z rejstříku trestů lze provést v hotovosti na naší pobočce, bankovním převodem, platební kartou na pobočce, či pomocí platebního terminálu na našich webových stránkách.
  • Informace o cenách soudního překladu naleznete v ceníku našich služeb, případně vám je sdělíme telefonicky.  Dalším způsobem, jak lze získat informace o ceně překladu vašeho výpisu z rejstříku trestů, je kontaktovat nás přes email nebo pomocí poptávkového formuláře.

Výpis z trestního rejstříku je výpis z evidence Rejstříku trestů (v ČR vedené Ministerstvem spravedlnosti), kde se uvádějí všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání se ve výpise neuvádějí. Výpis z trestního rejstříku je veřejnou listinou.

Výpis z rejstříku trestů vyžadují úřady v případě, kdy u konkrétní osoby zjišťují, zda byla v minulosti trestána, jeho předložení může požadovat také cizinecká policie či jiná instituce při takových úkonech, které vyžadují ověření beztrestnosti. Výpis z rejstříku trestů je nutné předložit při zahájení obchodní činnosti k zápisu do obchodního rejstříku. Výpis z rejstříku trestů bývá také zpravidla požadován při výběrových řízeních, dále ho rovněž obvykle  vyžaduje zaměstnavatel pro prokázání bezúhonnosti přijímaného zaměstnance.

Soudní překlad výpisu z rejstříku trestů požadují zahraniční instituce pro prokázání bezúhonnosti konkrétní osoby při výše uvedených úředních úkonech v případě, že originál výpisu z rejstříku trestů není vyhotoven v jejich jednacím jazyce.