Notářské ověření dokumentů

Notářské ověření je ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Tzv. vidimací se nepotvrzuje pravdivost a správnost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, ověřovatel za obsah listiny neodpovídá.

Notářské ověření vám k překladům zajistíme u všech českých i zahraničních dokumentů. Ověřené kopie dokumentů se používají tam, kde soudně / úředně ověřený překlad nelze spojit s originální listinou.

Notářské ověření nelze provést:

    • u kopie občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, služebního průkazu, vojenské knížky, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiných cenných papírů, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
    • není-li dokument opatřen originálním razítkem či podpisem,
    • jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

U listin, které nelze notářsky ověřit, se soudně ověřený překlad spojuje s originální listinou nebo s její obyčejnou kopií.

Zajišťujeme i další typy ověření překladů a dokumentů: