Notářské ověření překladů

Co je to notářské ověření?

Notářské ověření je ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Tzv. vidimací se nepotvrzuje pravdivost a správnost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, ověřovatel za obsah listiny neodpovídá.

Notářské ověření nelze provést:

  • u kopie občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, služebního průkazu, vojenské knížky, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiných cenných papírů, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
  • není-li dokument opatřen originálním razítkem či podpisem,
  • jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

Naše služby

Zajišťujeme komplexní ověřovací a překladatelský servis pro listiny a dokumenty:

  • notářské ověření /vidimaci/ dokumentů, listin a překladů 
  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě apostille / apostily pro všechny české dokumenty
  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě superlegalizace pro všechny české dokumenty
  • soudně / úředně ověřené překlady legalizovaných listin, dokumentů a ověřovacích doložek do příslušného jazyka
  • všechna další procedurálně požadovaná legalizační ověření tak, aby vaše listiny a dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k notářskému ověřování?

V případě dalších dotazů k notářskému ověřování nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!