Apostille / apostila

Co je to apostille (apostilla / apostila)?

Apostille (apostilla / apostila) je vyšší stupeň ověření, kterého je zapotřebí v případě, kdy se na území jiného státu předkládá ověřená listina a tento stát je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5. 10. 1961.

Tato Úmluva zjednodušila proces ověřování veřejných listin, jež mají být použity ve státech, které jsou jejími smluvními stranami a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv.

Zjednodušení v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, tj. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. apostille (apostilla/ apostila). Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.

Vzhledem k tomu, že ověřovací doložka apostille (apostilla / apostila) je vystavována v českém jazyce, je třeba pro její předložení úřadům jiné země (smluvní strany Haagské úmluvy) pořídit tzv. soudní překlad do příslušného jazyka.

Naše služby

 Zajišťujeme komplexní legalizační servis pro listiny a dokumenty:

  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě apostille (apostilla /apostila) pro všechny české dokumenty
  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě superlegalizace pro všechny české dokumenty
  • soudně / úředně ověřené překlady legalizovaných listin, dokumentů a ověřovacích doložek do příslušného jazyka
  • všechna další procedurálně požadovaná legalizační ověření tak, aby vaše listiny a dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Jaké dokumenty se opatřují apostille / apostilou?

Apostille / apostilou se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky, diplomy, vysvědčení a jiné osobní či firemní dokumenty.

Máte další dotazy k apostille / apostile?

V případě dalších dotazů k apostille / apostile nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!