Ověřování překladů

Ověřování překladů

Naše společnost zajišťuje komplexní servis v oblasti ověřování překladů resp. dokumentů.

Všechna výše uvedená ověření realizujeme ve standardních i expresních termínech

Kdy je zapotřebí ověření překladu

Ověření překladu je nezbytné, jedná-li se o oficiální dokument, jenž má být použit v zahraničí pro úřední, soudní či policejní úkony. Ověřuje se podpis kompetentní úřední osoby, jež podepsala příslušný dokument, jakož i pravost připojené úřední pečetě.

Druh vyššího ověření překladu je determinován především tím, zda jsou příslušné země signatáři Haagské úmluvy či nikoliv, dále se pak řídí rovněž uzavřenými bilaterálními dohodami a požadavky země určení daného dokumentu.

Příslušné ověření českého dokumentu resp. překladu jsme schopni zajistit i v případě, že příslušný zastupitelský úřad dané země nemá sídlo na území České republiky.

Máte další dotazy k ověřování překladů?

V případě dalších dotazů k ověřování překladů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!