Překlady dokumentů

Překlady dokumentů

Realizujeme všechny druhy překladů včetně překladů úředních a soudních (překlady s ověřením), a to ve více než 40 jazycích - z cizího jazyka i do cizího jazyka.

Všechny námi provedené překlady můžeme opatřit úředním (soudním) ověřením potvrzujícím doslovnost a věrnost textu, jakož i oficiálnost překladu.

Typy realizovaných textů

  • překlady právních a úředních dokumentů
  • překlady odborných a naučných textů
  • překlady reklamních a publicistických textů
  • překlady technických manuálů a návodů

Zajišťujeme vyšší ověření dokumentů (překladů) – legalizaci, apostilu (apostille) či superlegalizaci. Vyšším ověřením opatřené dokumenty splňují nároky přijímajících orgánů té které země ve vztahu k proceduře ověřovaní zahraničních listin a dokumentů.

Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, a to za použití sofistikovaných jazykových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.

Překlady vyhotovujeme ve standardních i expresních termínech.

Proces řízení zakázek a dodavatelů je certifikován dle požadavků mezinárodní normy ISO 9001. Všechny naše překlady procházejí výstupní kontrolou v souladu s požadavky normy.