Soudní překlady

Soudní překlady

Soudní překlad je překlad opatřený doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem příslušné země. Tyto formální náležitosti osvědčují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Takto zpracovaný překlad splňuje požadavky kladené na překlady určené k oficiálnímu použití na úřadech, soudech či policii v tuzemsku i zahraničí. Soudní překlady se označují rovněž jako úřední překlady nebo ověřené překlady, případně překlady s ověřením.

Naše společnost realizuje soudní překlady všech druhů dokumentů, a to ve více než 40 jazycích – z cizího jazyka i do cizího jazyka.

Typy realizovaných dokumentů

  • matriční dokumenty
  • právní a soudní listiny
  • výpisy z rejstříků a registrů
  • vysvědčení, diplomy a osvědčení
  • účetní a daňové dokumenty
  • identifikační a evidenční doklady

Zajišťujeme i vyšší ověření – legalizace, tzv. apostila (apostille) či superlegalizace, případně i další potřebná ověření, jichž je zapotřebí, aby byl váš dokument akceptován zahraničním přijímajícím orgánem státní správy, soudem či policií.

Soudní překlady vyhotovujeme i v expresních termínech.

Proces řízení zakázek a dodavatelů je certifikován dle požadavků normy ISO 9001. Všechny námi zpracovávané soudní překlady procházejí výstupní kontrolou v souladu s požadavky normy.