Soudní překlady

Soudní překlady

Soudní překlad (nazývaný rovněž úřední překlad, ověřený překlad, oficiální překlad, notářský překlad či  překlad s ověřením) je překlad opatřený doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Tyto formální náležitosti osvědčují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Takto zpracovaný překlad splňuje požadavky kladené na překlady určené k oficiálnímu použití na úřadech, soudech či policii v tuzemsku i zahraničí.

Jaké typy dokumentů překládáme?

Naše společnost realizuje soudní překlady všech druhů textů. Nejčastěji překládáme následující typy dokumentů:

  • matriční dokumenty
  • právní a soudní listiny
  • výpisy z rejstříků a registrů
  • vysvědčení, diplomy a osvědčení
  • účetní a daňové dokumenty
  • identifikační a evidenční doklady

Jazyky soudních překladů

Soudní překlady zajišťujeme ve více než 40 jazycích – z cizího jazyka i do cizího jazyka. Soudní překlady mezi dvěma cizími jazyky jsou rovněž běžné.

Termíny vyhotovení soudních překladů

Soudní překlady vyhotovujeme ve standardních i expresních termínech.

Kvalita

Proces řízení zakázek a dodavatelů je certifikován dle požadavků normy ISO 9001. Všechny námi zpracovávané soudní překlady procházejí výstupní kontrolou v souladu s požadavky normy.

Máte další dotazy k soudním překladům?

V případě dalších dotazů k soudním překladům nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!