Poskytované služby

Realizujeme všechny druhy překladů včetně překladů úředních a soudních, a to ve více než 40 jazycích...
Provádíme všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž...
Soudní překlad je překlad opatřený doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem příslušné země...
Soudní tlumočení se používá především v souvislosti s nejrůznějšími úředními, soudními či policejními úkony...
Naše společnost zajišťuje komplexní servis v oblasti ověřování překladů resp. dokumentů...
U úředních / soudních překladů je třeba dbát na to, aby váš dokument byl před použitím v zahraničí řádně ověřen...