Legalizace dokumentů

Legalizace dokumentů

U úředních / soudních překladů je třeba dbát na to, aby váš dokument byl před plánovaným použitím v zahraničí řádně ověřen (legalizován). Vzhledem k existenci mezinárodních dohod může být postup odlišný dokument od dokumentu (i pro stejnou zemi určení).

Společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti legalizace (ověřování) dokumentů resp. překladů, a to i v expresních termínech

V souvislosti s realizovanými překlady zajišťujeme všechny vyžadované a předepsané druhy ověření dokumentů (legalizacesuperlegalizaceapostille/apostilasoudní i notářská ověření).

Kdy je legalizace potřeba?

Obecně platí, že má-li být český dokument použit v zahraničí pro úřední, soudní či jiné oficiální účely, musí být nejenom přeložen do příslušného jazyka, ale i „legalizován“, tzn. ověřen. Případné výjimky či zjednodušení postupu jsou dány uzavřenými mezinárodními dohodami.

Základním dokumentem je v tomto ohledu Haagská úmluva (Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5. října 1961).