Legalizace dokumentů

Legalizace dokumentů

Poskytujeme komplexní servis v oblasti legalizace (ověřování) dokumentů resp. překladů, a to i v expresních termínech.

Kdy je legalizace potřeba?

Při použití úředních dokumentů v zahraničí je třeba dbát na to, aby vaše dokumenty byly před plánovaným předložením na zahraničních úřadech či jiných oficiálních místech řádně ověřeny (legalizovány). Vzhledem k existenci mezinárodních dohod může být postup odlišný dokument od dokumentu (i pro stejnou zemi určení). Příslušné dokumenty vč. ověření je navíc třeba opatřit úředním / soudním překladem.

Obecně platí, že má-li být nějaký dokument použit v zahraničí pro úřední, soudní či jiné oficiální účely, musí být nejenom přeložen do příslušného jazyka, ale i legalizován, tzn. ověřen. Případné výjimky či zjednodušení postupu jsou dány uzavřenými mezinárodními dohodami.

V čem spočívá legalizace dokumentů?

Legalizací se ověřuje pravost podpisu a úředního razítka, kterými je listina opatřena.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizací je rovněž označováno pouhé ověření nebo uznání podpisu osoby na listině.

Soudní překlad dokumentů a legalizačních doložek

Soudně ověřený překlad je nutný v případě, kdy je příslušný dokument pořízen v jiném než úředním jazyce dané země (např. v češtině) a nemůže tak být z tohoto důvodu pro úřední účely akceptován. Tento druh překladu je vždy spojen spolu s originálním dokumentem a opatřen razítkem a doložkou dosvědčující shodu textu originálního dokumentu s překladem.

Jaké dokumenty se legalizují?

Nejčastěji se legalizují  úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky, diplomy, vysvědčení a jiné osobní či firemní dokumenty.

Máte další dotazy k legalizaci dokumentů?

V případě dalších dotazů k legalizaci dokumentů využijte sekci FAQ nebo nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Jsme tu pro vás!