Soudní ověření překladu

Co je to soudní ověření překladu?

Soudní ověření překladu je ověření, které osvědčuje, že takto ověřený překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země.

V případě komunikace mezi firmami či soukromými osobami pak soudní ověření překladu zaručuje správnost překladu cizojazyčných dokumentů do mateřského jazyka, což je důležité např. u právně závazných dokumentů smluvního charakteru.

Naše služby

Zajišťujeme komplexní ověřovací a překladatelský servis pro listiny a dokumenty:

  • soudně / úředně ověřené překlady legalizovaných listin, dokumentů a ověřovacích doložek do příslušného jazyka
  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě apostille / apostily pro všechny české dokumenty
  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě superlegalizace pro všechny české dokumenty
  • všechna další procedurálně požadovaná legalizační ověření tak, aby vaše listiny a dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k soudnímu ověřování překladů?

V případě dalších dotazů k soudnímu ověřování překladů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!