Soudní ověření překladu

  • Provádíme soudní ověřování překladů ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zhotovuje soudně ověřené překlady z/do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků. Přehled těchto jazyků naleznete zde.
  • Soudně ověřené překlady dodáváme i v expresních termínech.

Soudní ověření překladu je ověření, které osvědčuje, že takto ověřený překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země.

V případě komunikace mezi firmami či soukromými osobami pak soudní ověření překladu zaručuje správnost překladu cizojazyčných dokumentů do mateřského jazyka, což je důležité např. u právně závazných dokumentů smluvního charakteru.

Zajišťujeme i další typy ověření překladů a dokumentů: