Tlumočení

Tlumočení

Naše společnost realizuje všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž, a to ve více než 40 jazycích.

Provádíme soudní (úřední) tlumočení, kdy je doslovnost a věrnost tlumočení stvrzena razítkem do zápisu či protokolu z daného jednání a tlumočnický úkon tím nabývá oficiálního charakteru.

Typy tlumočených akcí

  • úřední úkony, soudní řízení, policejní šetření
  • obchodní jednání, valné hromady, projektová jednání
  • školení, přednášky a semináře
  • výstavy, veletrhy, prezentace, konference

Semináře a další akce konferenčního typu dodáváme formou „na klíč“. Zajistíme nejen kvalifikovaného tlumočníka, ale i např. hostesky, průvodce, tlumočnickou techniku, atd.

Veškeré námi poskytované tlumočnické systémy a zařízení splňují standardy EU.

Tlumočení realizujeme i v expresních termínech.

Systém řízení tlumočnických zakázek a dodavatelů je certifikován dle požadavků normy ISO 9001.