Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení je tlumočení, které probíhá paralelně /souběžně/ s projevem řečníka /na rozdíl od konsekutivního tlumočení, které probíhá po úsecích v okamžiku, kdy řečník udělá přestávku v projevu/. Simultánní tlumočení se používá především u hromadných akcí s větším počtem účastníků /kongresy, semináře, školení aj./.

Simultánní tlumočení organizujeme ve více než 40 jazycích.

 

  • Simultánní tlumočení zajišťujeme pro všechny typy akcí, jako jsou např. nejrůznější semináře, školení, prezentace a konference.
  • V rámci simultánního tlumočení realizujeme i kongresové simultánní tlumočení.
  • Akce spojené se simultánním tlumočením realizujeme dodávkou "na klíč", tj. včetně tlumočnické techniky (kabiny, sluchátkové staničky, přenosová soustava, diaprojektory, plátna atd. - viz tlumočnická technika). Pro doprovod kongresových hostů poskytujeme i služby hostesek a průvodců.

Simultánní tlumočení ve většině případů vyžaduje tlumočnickou techniku - především tlumočnické kabiny, sluchátkové staničky a přenosové zařízení. V kabině jsou dva i více tlumočníků, kteří projev přednášejícího tlumočí do mikrofonu, přičemž se při tlumočení v kratších intervalech střídají. Tlumočený projev je pak přenášen do sluchátek posluchačů.

Někdy se pro simultánní tlumočení jednotlivcům či menším skupinám používá tzv. šušotáž. Při tomto druhu tlumočení sedí tlumočník /tlumočnice/ vedle osoby, které tlumočí. Řečník hovoří a tlumočník/tlumočnice zároveň překládá jeho projev tlumeným hlasem (lze provádět i s tlumočnickou technikou, tj. klopovými mikrofony a sluchátky - viz tlumočnická technika).