Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je druh tlumočení, kdy tlumočník /tlumočnice/ převádí projev řečníka do požadovaného jazyka po úsecích, postupně /na rozdíl od simultánního tlumočení, kdy se tlumočí současně s projevem řečníka/. Při konsekutivním tlumočení by řečník měl dělit projev na logické úseky o přiměřené délce.

Konsekutivní tlumočení realizujeme ve více než 40 jazycích.

 

  • Zajišťujeme konsekutivní tlumočení všech typů akcí, jako například obchodních jednání, auditů, prezentací, tiskových konferencí, odborných seminářů, školení i mezinárodních zasedání a kongresů.
  • V rámci konsekutivního tlumočení zajišťujeme i tzv. VIP konsekutivní tlumočenídoprovodné konsekutivní tlumočení.
  • Provádíme konsekutivní soudní tlumočení úředních úkonů /svatby, uznání otcovství atd./, soudních jednání i policejních úkonů /dopravní nehody, výslechy aj./.

Konsekutivní tlumočení klade zvýšené nároky na paměť tlumočníka. V praxi se proto někdy používá speciálních poznámkových systémů, které umožňují zapamatovat si i několikaminutové projevy. Konsekutivní tlumočník by měl ovládat takzvanou tlumočnickou notaci, což je technika usnadňující zapamatování delších vět a souvětí řečníka za pomoci znaků a symbolů pro podchycení významově relevantních prvků a logických vazeb projevu řečníka.