Soudní tlumočení

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se používá především v souvislosti s nejrůznějšími úředními, soudními či policejními úkony. Soudní tlumočení má oficiální charakter a je zárukou doslovného (tj. správného) přenosu informací z výchozího do cílového jazyka. Tuto skutečnost formálně stvrzuje připojená doložka, jakož i otisk kulatého razítka se státním znakem České republiky či příslušné jiné země. Soudní tlumočení bývá nazýváno rovněž jako úřední tlumočení nebo ověřené tlumočení, případně tlumočení s ověřením.

Naše společnost realizuje soudní tlumočení ve více než 40 jazycích, resp. ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycích.

Typy tlumočených soudních / úředních úkonů:

Tlumočíme valné hromady, zakládání společností, notářské úkony, svatby, uznání otcovství a další matriční úkony, šetření dopravních nehod, oznámení trestných činů a jiné úkony pro policejní orgány, obchodní jednání (např. podmínky obchodní spolupráce), soudní řízení a další oficiální úkony.

Soudní tlumočení realizujeme i v expresních termínech.

Systém řízení tlumočnických zakázek a dodavatelů je certifikován dle požadavků normy ISO 9001.