Legalizace

Zajišťujeme legalizaci všech českých dokumentů, a to vč. soudně ověřeného překladu.

Legalizace je v obecném slova smyslu ověření skutečnosti, že určitá osoba předmětnou ověřovanou listinu vlastnoručně podepsala. Ve spojitosti se soudními / úředními překlady se jedná o ověření podpisu úředníka či odpovědné osoby na ověřovací doložce.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Související právní předpisy

  • § 10 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování
  • § 74 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
  • § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
  • § 3–5 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování
  • § 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě