Legalizace

Co je to legalizace?

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále jen „listina“), je ve většině států třeba, aby tato listina byla  nejenom náležitým způsobem přeložena do příslušného úředního jazyka dané země, ale i legalizována, tj. opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z mezinárodních smluv.

Je-li stát, kde bude listina použita, smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin  ze dne 5. října 1961, provádí se konečné ověření listiny ve zjednodušené formě tzv. apostille (apostilla /apostila). V opačném případě je třeba podstoupit celý proces superlegalizace až po závěrečné ověření diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

Naše služby

Zajišťujeme komplexní legalizační servis pro listiny a dokumenty:

 • legalizace - vyšší ověření listin ve formě apostille (apostilla / apostila) pro všechny české dokumenty
 • legalizace - vyšší ověření listin ve formě superlegalizace pro všechny české dokumenty
 • soudně / úředně ověřené překlady legalizovaných listin, dokumentů a ověřovacích doložek do příslušného jazyka
 • všechna další procedurálně požadovaná legalizační ověření tak, aby vaše listiny a dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Nejčastěji legalizované listiny

 1. Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 2. Doklady o studiu 
 3. Doklady o vysokoškolském vzdělání  
 4. Doklady o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání 
 5. Zdravotní doklady
 6. Rejstřík trestů 
 7. Obchodní listiny (faktury, osvědčení o původu zboží atd.)
 8. Listiny vydané Finanční správou ČR (finančními úřady) 

Máte další dotazy k legalizaci?

V případě dalších dotazů k legalizaci nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!