Soudní překlady - němčina

  • Provádíme exaktně zpracované soudní /úřední/ překlady z / do němčiny, a to vč. všech příslušných ověření (legalizace, superlegalizace, apostille).
  • Soudní /úřední/ překlady z /do němčiny vyhotovujeme i v expresních termínech.
  • V podobě soudních  /úředních/ překladů překládáme z / do němčiny texty z celé řady oborů, ať již se jedná o překlady právních a úředních dokumentů, technických a dalších odborných materiálů či reklamních textů a průvodcovské literatury.
  • Vyhotovené soudní /úřední/ překlady z/do němčiny vám doručíme poštou, kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám nebo si je můžete vyzvednout osobně u nás v kanceláři.

Německý jazyk je doložen již od 8. století a je to jazyk patřící do západní skupiny germánských jazyků vyskytujících se ve střední Evropě. Používá se v Německu, Rakousku, Švýcarsku, jižním Tyrolsku, částečně v Belgii, Lucembursku, Alsasku,…

Mluví jím více než 100 milionů lidí. Vedle spisovné a hovorové němčiny existují i německé dialekty, které se dělí na hornoněmecké, středoněmecké a dolnoněmecké.


Pro další informace o soudních překladech z/do němčiny jsme vám ochotně k dispozici. Navštivte nás osobně, nebo nás kontaktujte telefonicky, e-mailem či pomocí poptávkového formuláře.