Přehled dokumentů

Níže uvádíme přehled základních úředních dokumentů, jež překládá naše společnost. Dokumenty jsou zároveň vždy opatřeny všemi potřebnými ověřeními vyžadovanými úřady, orgány a institucemi v místě určení.

 • Apostila (apostille) česká / apostily zahraniční
 • Rozvaha česká / rozvahy zahraniční
 • Certifikát český / certifikáty zahraniční
 • Daňové přiznání české, daňová přiznání zahraniční (fyzické i právnické osoby)
 • Diplomy české i zahraniční
 • Dokumenty potřebné k uzavření manželství
 • Koncesní listina česká, koncesní listiny zahraniční
 • Lékařské zprávy od českých i zahraničních lékařů
 • Notářská doložka česká, notářské doložky zahraniční
 • Notářský zápis vyhotovený českými notáři, notářské zápisy vyhotovené zahraničními notáři
 • Občanský průkaz český, občanské (osobní) průkazy zahraniční
 • Oddací list český, oddací listy zahraniční
 • Osvědčení česká i zahraniční a nejčastěji překládané druhy
 • Pas český, pasy zahraniční
 • Plná moc česká, plná moc zahraniční
 • Potvrzení o bezdlužnosti od českých i zahraničních finančních úřadů
 • Potvrzení o výši příjmů od českých i zahraničních zaměstnavatelů
 • Potvrzení o výši zůstatku na bankovním účtu od českých i zahraničních bankovních institucí
 • Potvrzení o zaměstnání, české i zahraniční
 • Průkazy a doklady totožnosti
 • Rodný list český, rodné listy zahraniční
 • Řidičský průkaz, řidičské průkazy zahraniční
 • Smlouva s ověřením
 • Soudní rozsudky českých i zahraničních soudů
 • Společenská smlouva dle českého práva, společenské smlouvy dle zahraničních právních předpisů
 • Technický průkaz český, technické průkazy zahraniční
 • Úmrtní list český, úmrtní listy zahraniční
 • Vysvědčení s ověřením
 • Výkaz zisků a ztrát český, výkazy zisků a ztrát zahraniční
 • Výpis z obchodního rejstříku český, výpisy z obchodního rejstříku zahraniční
 • Výpis z rejstříku trestů český, výpis z trestního rejstříku zahraniční
 • Živnostenský list český, živnostenské listy zahraniční