Soudní překlady - španělština

  • Provádíme exaktně zpracované soudní /úřední/ překlady z / do španělštiny, a to vč. všech příslušných ověření (legalizace, superlegalizace, apostille).
  • Soudní /úřední/ překlady z /do španělštiny vyhotovujeme i v expresních termínech.
  • V podobě soudních  /úředních/ překladů překládáme z / do španělštiny texty z celé řady oborů, ať již se jedná o překlady právních a úředních dokumentů, technických a dalších odborných materiálů či reklamních textů a průvodcovské literatury.
  • Vyhotovené soudní /úřední/ překlady z/do španělštiny vám doručíme poštou, kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám nebo si je můžete vyzvednout osobně u nás v kanceláři.

Španělština patří do iberorománské skupiny západorománských jazyků. Vznikla na Pyrenejském poloostrově z mluvené (tzv. vulgární) podoby latiny, ale jsou v ní patrné některé prvky z keltštiny, řečtiny, foiničtiny a arabštiny.

Španělsky se mluví ve Španělsku, ve většině zemí jižní a střední Ameriky, v Mexiku, v jižních státech USA, na Filipínách, v některých oblastech Afriky a dokonce i v Izraeli.

Španělský jazyk je třetím nejrozšířenějším jazykem na světě (po čínštině a angličtině).


Pro další informace o soudních překladech z/do španělštiny jsme vám ochotně k dispozici. Navštivte nás osobně, nebo nás kontaktujte telefonicky, e-mailem či pomocí poptávkového formuláře.