Překlady českých i zahraničních rodných listů

  • Překlad rodného listu vám dodáme ve standardním termínu do 3 dnů, v případě potřeby je možné překlad vyhotovit také v expresních termínech do 2, 4, 8, 12 nebo 24 hodin od přijetí zakázky.
  • Soudní překlad rodného listu i překlad rodného listu bez ověření zajišťujeme ve všech jazycích, oficiálně registrovaných v ČR. Překlady rodných listů zhotovujeme jak v jazykových kombinacích s češtinou, tak v kombinacích bez českého jazyka.
  • K vyhotovení soudního překladu rodného listu je třeba předložit originál dokumentu. Pro překlad rodného listu bez ověření postačí jeho kopie. Rodný list nám můžete doručit osobně na naši pobočku, zaslat poštou, e-mailem či prostřednictvím kurýra nebo expresní poštou. Vypracovaný překlad úředního listu vám může být dodán prostřednictvím stejných doručovacích prostředků. Podrobnosti o způsobech předání dokumentů naleznete v článku Možnosti doručení a dodání překladu.
  • Cenu za překlad rodného listu můžete uhradit osobně v hotovosti na naší pobočce, stejně tak zde můžete zaplatit platební kartou. Platbu je možné uhradit také bankovním převodem, případně lze využít našeho platebního terminálu.
  • Pro zjištění přesné ceny překladu rodného listu, která je určována dle požadované jazykové kombinace, nás kontaktujte pomocí našeho poptávkového formuláře, přes emailtelefonicky, nebo osobně na naší pobočce.

Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka a uvádí o něm základní informace, jako jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo a údaje o rodičích. Podkladem pro vydání rodného listu jsou údaje zapsané v knize narození. Rodný list jakož i jeho opisy vydává matriční úřad příslušné obce. Příslušnost města k vydání rodného listu i jeho opisu se určuje dle místa narození. Narození českých státních občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, vedené Úřadem městského obvodu Brno-střed.

Rodný list požadují úřady při úředních úkonech, při nichž zjišťují informace o osobě a její identifikační údaje. Rodný list je třeba předložit při uzavírání sňatku, mohou jej požadovat úřady při vydání nového občanského průkazu či při vyřizování pasu. Rodný list dítěte je dále nutno předložit při uzavírání jeho pojištění, a to v případě, kdy rodič nemá dítě zapsané v občanském průkazu.

Soudní překlad rodného listu požadují zahraniční úřady při úkonech, při nichž je potřeba získat či ověřit identifikační údaje dané osoby. Překlad rodného listu se předkládá při uzavírání sňatku v zahraničí (místní úřady kromě překladu rodného listu vyžadují rovněž soudní překlad osvědčení o způsobilosti uzavření manželství, v některých případech i překlad křestního listu). Úřady v zahraničí mohou dále požadovat předložení soudního překladu rodného listu například při vyřizování žádosti o změnu občanství či při vystavení nových dokladů. V některých případech vyžaduje soudní překlad rodného listu zahraniční zadavatel při výběrových řízeních či zaměstnavatel pro přijetí do pracovního poměru v zahraničí.