Švédský

Švédština je severogermánský jazyk, který je vzájemně srozumitelný s dánštinou a norštinou. Základem pro její vznik byla stará severština. Pro zápis švédštiny se používá upravená latinka. Slovní zásoba švédštiny je převážně germánská. Avšak mnoho slov z oblasti vědy a náboženství je původu latinského nebo řeckého, často přejatých prostřednictvím francouzštiny nebo angličtiny.

Velice známá je švédská literatura. Celkem šest švédských autorů dosud obdrželo Nobelovu cenu za literaturu – S. Lagerlöfová, C. G. Verner von Heidenstam, E. A. Karlfeldt, P. Lagerkvist, H. Martinson a E. Johnson. Významná je i literatura pro děti a mládež, kterou zastupuje hlavně Astrid Lingrenová.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) ze švédštiny i do švédštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad ze švédštiny a do švédštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.