Švédský

Švédština

Švédština je severogermánský jazyk, který je vzájemně srozumitelný s dánštinou a norštinou. Základem pro její vznik byla stará severština. Pro zápis švédštiny se používá upravená latinka. Slovní zásoba švédštiny je převážně germánská, avšak mnoho slov z oblasti vědy a náboženství je původu latinského nebo řeckého, často přejatých prostřednictvím francouzštiny nebo angličtiny.

Velice známá je švédská literatura. Celkem šest švédských autorů dosud obdrželo Nobelovu cenu za literaturu – S. Lagerlöfová, C. G. Verner von Heidenstam, E. A. Karlfeldt, P. Lagerkvist, H. Martinson a E. Johnson. Významná je i literatura pro děti a mládež, kterou zastupuje hlavně Astrid Lingrenová.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z švédštiny i do švédštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z švédštiny i do švédštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z švédštiny a do švédštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v švédštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v švédštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do švédštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k švédštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k švédštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!