Typy a obory překladů

Realizované typy překladů

  • prostě sdělovací (oznámení, zprávy, zápisy, protokoly…)
  • odborné (právní, technické…)
  • administrativní (úřední dopisy a dokumenty, žádosti…)
  • publicistické (novinové články, reportáže, fejetony…)
  • umělecké (beletrie, poezie…)

Společnost I.L.T.S. Praha provádí i ověřené překlady (úřední, soudní překlady). Z hlediska typu překladů patří tyto spíše do kategorie administrativních – dle převládajícího funkčního stylu překládaných dokumentů. Velmi často však styl administrativní přechází do roviny odborných právních překladů. Některé dokumenty mají charakter prostě sdělovací.

Soudní / úřední překlady vyhotovujeme ke všem typům dokumentů.

Překládáme texty z celé řady oborů. Při práci důsledně dbáme na správnost použité terminologie a lexikální soudržnost. Používáme sofistikované jazykové nástroje (např. TRADOS), s pomocí kterých lze podstatným způsobem ovlivnit kvalitu cílového produktu z hlediska jednotnosti terminologie.

Přehled realizovaných oborů

astronomie GPS technologie programování
automobilový průmysl historie psychologie
bankovnictví hornictví reklama
biologie hotelnictví slévárenství
cenné papíry hudba sociologie
cestovní ruch chemie sport
clo IT statistika
daně kultura stavebnictví
divadlo lékařství strojírenství
doprava lesnictví školství
ekologie lingvistika telekomunikace
ekonomie literatura textilní průmysl
elektrotechnika logistika těžba dřeva
energetika management tvorba norem
farmacie marketing účetnictví
film matematika umění
filozofie metalurgie veterinární medicína
finance obchod vojenství
fotografie pedagogika výpočetní technika
fyzika personalistika zdravotnictví
genetika politologie zemědělství
geografie potravinářství žurnalistika
geologie právo ... a další obory