Soudní tlumočení

Realizujeme soudní tlumočení z/do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků.

  • Tlumočíme všechny typy soudních úkonů.
  • Soudní tlumočení zajišťujeme i v expresních termínech.

U tlumočení soudních řízení a jiných jednání se vždy užívá soudních tlumočníků, a to vzhledem k potřebě přesnosti a správnosti překladu.

Podle článku 36, odstavce 1 Listiny základních práv a svobod se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech i u jiného orgánu. Zůstaneme-li u „Listiny základních práv a svobod“, tak uvidíme, že o pár odstavců dál je přímo upraveno právo na tlumočníka. Přesněji podle článku 37, odstavce 4 má právo na tlumočníka ten, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání.