Soudní tlumočení na matrikách

Realizujeme soudní tlumočení z/do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků.

  • Tlumočíme všechny typy matričních úkonů.
  • Soudní tlumočení zajišťujeme i v expresních termínech.

Tlumočení na matrikách se nejčastěji týká svatebních obřadů. Zákon č. 94/1963 Sb. (nebo-li „zákon o rodině“) rozeznává dva druhy sňatků – občanský a církevní.

Podmínky pro uzavření sňatku se však neliší a v obou případech snoubenci musí úřadům předložit následující dokumenty

  • rodný list
  • doklad o státní příslušnosti (OP, cestovní pas, popř. potvrzení trvalého pobytu)
  • doklad o právní způsobilosti uzavření manželství
  • potvrzení rodinného stavu (ovdovělí předkládají úmrtní list zemřelého manžela, rozvedení musejí předložit soudní rozhodnutí o rozvodu či rozluce)

Je-li některý z výše uvedených dokumentů vystaven v jiném jazyce, nežli českém, pak je třeba pořídit k takovému dokumentu soudní překlad opatřený příslušnými vyššími ověřeními.

Tlumočení na matrikách se ovšem může týkat i jiných úředních úkonů, např. úkonu uznání otcovství.