Španělský

Španělština

Španělština patří do iberorománské skupiny západorománských jazyků. Vznikla na Pyrenejském poloostrově z mluvené (tzv. vulgární) podoby latiny, ale jsou v ní patrné některé prvky z keltštiny, řečtiny, foiničtiny a arabštiny.

Španělsky se nemluví jen ve Španělsku, ale i ve většině zemí jižní a střední Ameriky, v Mexiku, v jižních státech USA, na Filipínách, v některých oblastech Afriky a dokonce i v Izraeli. Není tedy divu, že překlady do španělštiny patří mezi nejžádanější jazykové kombinace.

Španělský jazyk je třetím nejrozšířenějším jazykem na světě (po čínštině a angličtině).

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů ze španělštiny i do španělštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) ze španělštiny i do španělštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad ze španělštiny a do španělštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje ve španělštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) ve španělštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do španělštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy ke španělštině a našim službám?

V případě dalších dotazů ke španělštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!