Německý

Němčina

Německý jazyk je doložen již od 8. století a je to jazyk patřící do západní skupiny germánských jazyků vyskytujících se ve střední Evropě. Používá se v Německu, Rakousku, Švýcarsku, jižním Tyrolsku, částečně v Belgii, Lucembursku, Alsasku,…

Mluví jím více než 100 milionů lidí. Vedle spisovné a hovorové němčiny existují i německé dialekty, které se dělí na hornoněmecké, středoněmecké a dolnoněmecké.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z němčiny i do němčiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z němčiny i do němčiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z němčiny a do němčiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v němčině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v němčině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do němčiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k němčině a našim službám?

V případě dalších dotazů k němčině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!