Německý

Německý jazyk je doložen již od 8. století a je to jazyk patřící do západní skupiny germánských jazyků vyskytujících se ve střední Evropě. Používá se v Německu, Rakousku, Švýcarsku, jižním Tyrolsku, částečně v Belgii, Lucembursku, Alsasku,…

Mluví jím více než 100 milionů lidí. Vedle spisovné a hovorové němčiny existují i německé dialekty, které se dělí na hornoněmecké, středoněmecké a dolnoněmecké.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z němčiny i do němčiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z němčiny a do němčiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou 3 dny .
  • Soudní překlady dodáváme i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.