Japonský

Japonština je aglutinační jazyk, který má mnoho úrovní zdvořilosti promluvy. Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě, protože pro zápis japonštiny se používají čínské znaky společně s dvěmi slabičnými abecedami a v některých případech se užívá i latinky. Do slovní zásoby jsou již od 5. století přejímána slova z čínštiny, korejštiny a ainštiny. Od 16. století do japonštiny pronikají také výrazy z evropských jazyků, nejprve z portugalštiny, holandštiny a posléze i z němčiny, francouzštiny a angličtiny. Struktura japonské věty je podmět, předmět a sloveso.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z japonštiny i do japonštiny.

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z japonštiny a do japonštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.