Japonský

Japonština

Japonština je aglutinační jazyk, který má mnoho úrovní zdvořilosti promluvy. Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě, protože pro zápis japonštiny se používají čínské znaky společně s dvěmi slabičnými abecedami a v některých případech se užívá i latinky. Do slovní zásoby jsou již od 5. století přejímána slova z čínštiny, korejštiny a ainštiny. Od 16. století do japonštiny pronikají také výrazy z evropských jazyků, nejprve z portugalštiny, holandštiny a posléze i z němčiny, francouzštiny a angličtiny.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z japonštiny i do japonštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z japonštiny i do japonštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z japonštiny a do japonštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v japonštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v japonštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do japonštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k japonštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k japonštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!