Gruzínský

Gruzínština je nejdůležitějším jazykem ve skupině tzv. jihokavkazských jazyků (mezi které patří také svanština mergelština a lazština. Gruzínština je oficiální jazykem kavkazské republiky Gruzie. Gruzínština se zapisuje abecedou mchedruli.

  • Z / do gruzínštiny překládáme texty z celé řady oborů, ať již se jedná o překlady právních a úředních dokumentů, technických a dalších odborných materiálů či reklamních textů a průvodcovské literatury.
  • Překlady  z / do gruzínštiny realizujeme i v expresních dodacích lhůtách.
  • Z / do gruzínštiny vyhotovujeme soudní /úřední/ překlady včetně příslušných ověření (legalizace, superlegalizace, apostille).
  • Vyhotovené překlady dokumentů vám doručíme e-mailem, poštou, kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám nebo si je můžete vyzvednout osobně u nás v kanceláři.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.