Estonský

Estonština

Estonština je jazykem baltofinské větve tzv. ugrofinských jazyků, což znamená, že je příbuzná s finštinou a vzdáleně také s maďarštinou. Estonština tedy není příbuzná s jazyky sousedních států, jako je ruština, lotyština nebo švédština. Estonština není nijak výrazně rozšířená. Mluví jí více než 1 milion lidí, což přibližně odpovídá počtu obyvatel Estonska.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z estonštiny i do estonštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z estonštiny i do estonštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z estonštiny a do estonštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v estonštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v estonštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do estonštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k estonštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k estonštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!