Bosenský

Bosenština

Bosenský jazyk, neboli bosenština je jihoslovanský jazyk národa Bosňáků. Bosenština (bosňáčtina) je úředním jazykem v Bosně a Hercegovině, ale hovoří se s ním také v některý částech Srbska a Černé Hory.

Bosenština je v podstatě jiný název pro v Bosně a Hercegovině užívanou variantu srbochorvatštiny, která byla úřadním jazykem v Jugoslávii do roku 1992.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z bosenštiny i do bosenštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z bosenštiny i do bosenštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z bosenštiny a do bosenštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v bosenštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v bosenštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do bosenštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k bosenštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k bosenštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!