Arabština

Arabština

Arabština je takzvaným semitským jazykem, což je podskupina afroasijských jazyků. Arabština se, tak jako většina ostatních jazyků, dělí na spisovnou a hovorovou. Spisovná arabština se prakticky neliší od jazyka použitého v Koránu. Většina populace ovšem používá hovorovou podobu jazyka, která se ovšem stát od státu liší. Tím pádem rozlišujeme například egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinu. Avšak rozdíly mezi národními verzemi arabštiny nejsou výrazné a projevují se hlavně v psané podobě jazyka.

Arabština je pokládána za úřední jazyk 26 států, arabsky mluví okolo 250 milionů lidí a více než 1 miliarda lidí ji používá jako liturgický jazyk.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z arabštiny i do arabštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z arabštiny i do arabštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z arabštiny a do arabštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v arabštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v arabštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do arabštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k arabštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k arabštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!