Ukrajinský

Ukrajinština

Ukrajinština je východoslovanský jazyk a zároveň úřední jazyk Ukrajiny. Ukrajinština je nejvíce příbuzná s běloruštinou, poté s ruštinou a polštinou. Ukrajinština se vyvíjela od 10. století na ukrajinském území spolu s křesťanstvím, které se šířilo pomocí církevní slovanštiny. Ta se postupně stala úředním spisovným jazykem. Ukrajinština se zapisuje pomocí cyrilice.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z ukrajinštiny i do ukrajinštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z ukrajinštiny i do ukrajinštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z ukrajinštiny a do ukrajinštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v ukrajinštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v ukrajinštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do ukrajinštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k ukrajinštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k ukrajinštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!