Turecký

Turečtina

Turečtina je turkický jazyk, který je používán zejména v Turecku, Bulharsku, na Kypru a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích EU. Turečtina používala výhradně arabské písmo až do roku 1928, kdy byla Kemalem Atatürkem zavedena latinka. Turecký pravopis je vždy fonetický a výslovnost každého slova odpovídá jeho písemné formě. Obecný přízvuk leží většinou na poslední slabice.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z turečtiny i do turečtiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z turečtiny i do turečtiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z turečtiny a do turečtiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v turečtině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v turečtině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do turečtiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k turečtině a našim službám?

V případě dalších dotazů k turečtině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!