Srbský

Srbština

Srbština je v podstatě jiný název pro v Srbsku užívanou variantu srbochorvatštiny. Srbštinou mluví obyvatelstvo v Srbsku, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. Základ psané srbštiny vychází z mluveného slova. Odstraňují se tak nadbytečné samohlásky a psaná podoba doslova kopíruje výslovnost slov. Hlavním písmem pro zápis srbštiny je cyrilice, používá se však i latinka.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů ze srbštiny i do srbštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) ze srbštiny i do srbštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad ze srbštiny a do srbštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v srbštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v srbštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do srbštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k srbštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k srbštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!