Slovinský

Slovinština patří mezi jihoslovanské jazyky. Je úředním jazykem Slovinska a jako jeden z místních jazyků se užívá také v Itálii. Slovenština se zapisuje upravenou latinkou.

V dnešní době je ve slovinštině psána a vydávána literatura. Ve slovinštině také existuje několik internetových vyhledávačů a televizních stanic.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z slovinštiny i do slovinštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z slovinštiny a do slovinštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.