Portugalský

Portugalština spadá do iberorománské větvě západorománských jazyků, společně se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština se po světě nejvíce rozšířila v průběhu 15. a 16. století, když Portugalsko vytvářelo svou koloniální říši. I když v období dekolonizace Portugalsko o veškeré své kolonie přišlo, tak stále zůstává portugalština úředním jazykem v Portugalsku, Angole, Brazílii, na Kapverdách, Východní Timoru, Guinea-Bissau, Macau, Mosambiku, na Svatém Tomáši a Princově ostrově a Rovníkové Guinei.

  • Z / do portugalštiny překládáme texty z celé řady oborů, ať již se jedná o překlady právních a úředních dokumentů, technických a dalších odborných materiálů či reklamních textů a průvodcovské literatury.
  •  Překlady  z / do portugalštiny realizujeme i v expresních dodacích lhůtách.
  • Z / do portugalštiny vyhotovujeme soudní /úřední/ překlady včetně příslušných ověření (legalizace, superlegalizace, apostille).
  • Vyhotovené překlady dokumentů vám doručíme e-mailem, poštou, kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám nebo si je můžete vyzvednout osobně u nás v kanceláři.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.