Portugalský

Portugalština

Portugalština spadá do iberorománské větve západorománských jazyků, společně se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština se po světě nejvíce rozšířila v průběhu 15. a 16. století, když Portugalsko vytvářelo svou koloniální říši. I když v období dekolonizace Portugalsko o veškeré své kolonie přišlo, stále zůstává portugalština úředním jazykem nejen v samotném Portugalsku, ale i v Angole, Brazílii, na Kapverdách, Východní Timoru, Guinea-Bissau, Macau, Mosambiku, na Svatém Tomáši a Princově ostrově a Rovníkové Guinei.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z portugalštiny i do portugalštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z portugalštiny i do portugalštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z portugalštiny a do portugalštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v portugalštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v portugalštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do portugalštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k portugalštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k portugalštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!