Polský

Polština

Polština, stejně jako čeština nebo slovenština, náleží k západoslovanským jazykům. Čeština s polštinou byly až do 10. století v podstatě identickými jazyky a postupným vývojem se od sebe začala čím dál tím víc odlišovat. Polsky se mluví nejen v Polsku, ale například i na Těšínsku, na určitém území Slovenska, Ukrajiny, Běloruska a Litvy.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z polštiny i do polštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z polštiny i do polštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z polštiny a do polštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v polštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v polštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do polštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k polštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k polštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!