Perský

Perština

Perština je indoevropským jazykem, který patří do podskupiny íránských jazyků. Perština je úředním jazykem Íránské islámské republiky, ale různými dialekty vycházejícími z perštiny se mluví také v Afghánistánu, Pákistánu nebo Tádžikistánu.

Původně byla stará perština úředním jazykem perské říše a k zápisu používala klínové písmo. Klínové písmo je obrázkovým písmem, které vzniklo v Mezopotámii a je to vůbec nejstarší typ písma. Bylo rozluštěno až v 19. století Georgem Friedrichem Grotefendem.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z perštiny i do perštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z perštiny i do perštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z perštiny a do perštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v perštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v perštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do perštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k perštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k perštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!