Norský

Norština

Norština je severogermánský jazyk. V Norsku, kde je úředním jazykem, je norština mateřským jazykem asi 4,7 miliónu obyvatel. Kromě toho je používána norskými menšinami v sousedních zemích, jakož i ve Spojených státech a Kanadě. Norština je srozumitelná pro Dány i Švédy.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z norštiny i do norštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z norštiny i do norštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z norštiny a do norštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v norštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v norštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do norštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k norštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k norštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!