Mongolský

Mongolština je úředním jazykem v rozlehlém Mongolském státě, ale používá se i v přilehlých oblastech na území Ruska a Čínské lidové republiky. Za spisovnou variantu jazyka je považováno nejrozšířenější chalchské nářečí a až od roku 1937 se tento jazyk zapisuje pomocí cyrilice.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z mongolštiny i do mongolštiny 

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z mongolštiny a do mongolštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.