Litevský

Litevština je jazyk velmi podobný lotyštině. Diferenciace těchto dvou jazyků začala kolem roku 800. Litevština patří mezi východobaltské jazyky. Je to úřední jazyk Litvy, ale je rozšířen i v určitých částech Lotyšska, Běloruska, Ruska nebo Polska. Nejstarší písemná památka pochází z počátku 16. století. První tištěnou knihou je Katechismus Martynase Mažvydase, který byl vydaný v Královci.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z litevštiny i do litevštiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z litevštiny a do litevštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.