Litevský

Litevština

Litevština je jazyk velmi podobný lotyštině. Diferenciace těchto dvou jazyků začala kolem roku 800. Litevština patří mezi východobaltské jazyky. Je to úřední jazyk Litvy, ale je rozšířen i v určitých částech Lotyšska, Běloruska, Ruska nebo Polska. Nejstarší písemná památka pochází z počátku 16. století. První tištěnou knihou je Katechismus Martynase Mažvydase, který byl vydaný v Královci.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z litevštiny i do litevštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z litevštiny i do litevštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z litevštiny a do litevštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v litevštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v litevštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do litevštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k litevštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k litevštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!