Latinský

Latina

Latina je dnes již mrtvým indoevropským jazykem. Latina vznikla v okolí Říma přibližně v 7. století př. n. l. Postupem času se latina rozšířila na celé území dnešní Itálie a i do římských provincií. Na území těchto provincií se latina vyvinula do podoby dnešních románských jazyků (tj. francouzština, italština, španělština, portugalština, rumunština…). Latina však silně ovlivnila i jiné jazyky, například angličtinu.

Dnes je latina jazykem církve, a proto ji všechny instituce římskokatolické církve používají jako jednací jazyk. Dále je stále úřadním jazykem Vatikánu. V dnešní době se latina také hojně používá v odborné terminologii v oblastech jako je lékařství, biologie, právo, filosofie, teologie,…

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z latiny i do latiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z latiny i do latiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z latiny a do latiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v latině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v latině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do latiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k latině a našim službám?

V případě dalších dotazů k latině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!