Latinský

Latina je dnes již mrtvým indoevropským jazykem. Latina vznikla v okolí Říma přibližně v 7. století př. n. l. Postupem času se latina rozšířila na celé území dnešní Itálie a i do římských provincií. Na území těchto provincií se latina vyvinula do podoby dnešních románských jazyků (tj. francouzština, italština, španělština, portugalština, rumunština…). Latina však silně ovlivnila i jiné jazyky, například angličtinu.

Dnes je latina jazykem církve, a proto ji všechny instituce římskokatolické církve používají jako jednací jazyk. Dále je stále úřadním jazykem Vatikánu. V dnešní době se latina také hojně používá v odborné terminologii v oblastech jako je lékařství, biologie, právo, filosofie, teologie,…

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z latiny i do latiny

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z latiny a do latiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.