Italský

Italština

Italština patří mezi románské jazyka a vznikla postupným vývojem z hovorové latiny. První italské psané texty se vztahují k začátku 9. století. Za základ moderní italštiny ovšem můžeme považovat až díla Dante Aligieriho, který smíchal jihoitalské dialekty se svojí rodnou toskánštinou.

Italština je úřední jazykem v Itálii, San Marinu a ve švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Po latině je také druhým oficiálním jazykem ve Vatikánu. Italsky se také mluví v některých částech Slovinska a Chorvatska.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z italštiny i do italštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z italštiny i do italštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z italštiny a do italštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v italštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v italštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do italštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k italštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k italštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!