Holandský

Holandština

Holandština (neboli nizozemština) je západogermánský jazyk. Základem pro holandštinu bylo hornofranské nářečí. V lexikologii a morfologii má hodně společných znaků s němčinou, ale liší se od ní zejména ve výslovnosti a pravopisu. Holandštinou se hovoří v Nizozemsku, v severní Belgii (Vlámsku), v severní Francii, na bývalých Nizozemských Antilách, na Sutinamu a částečně i v Indonésii. V Jižní Africe (hlavně v Jihoafrické republice) se z holandštiny vyvinul samostatný jazyk – tzv. afrikánština.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z holandštiny i do holandštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z holandštiny i do holandštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z holandštiny a do holandštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v holandštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v holandštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do holandštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k holandštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k holandštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!