Dánský

Dánština

Dánština patří do skupiny skandinávských jazyků, přesněji se jedná o severogermánský jazyk. Dánština se od ostatních skandinávských jazyků začala oddělovat kolem roku 1000. Dánština je nejvíce podobná norštině a švédštině. U norštiny je to hlavně způsobené faktem, že Norsko bylo od roku 1380 do roku 1814 pod dánskou vládou a dánština zde byla po celou dobu úředním jazykem. Dánština je úředním jazykem v celém Dánském království, což zahrnuje pevninskou oblast Dánska, dále Grónsko a Faerské ostrovy.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z dánštiny i do dánštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z dánštiny i do dánštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z dánštiny a do dánštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v dánštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v dánštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do dánštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k dánštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k dánštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!