Čínský

Čínština

Čínština je jazyk, který patří do tzv. sino-tibetské jazykové rodiny. Čínštinu používá jako mateřský jazyk kolem 1,2 miliardy lidí, což je 16 % světové populace. Čínsky se mluví zejména v Číně, na Tchaj-wanu, v Singapuru, v Malajsii a početných čínských komunitách v zahraničí.

Čínština se zapisuje čínskými znaky. Čínština rozlišuje 7 základních dialektů, avšak bez ohledu na jednotlivé čínské dialekty se valná většina textů píše současným spisovným jazykem (pro který se vžil název „mandarínština“).

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z čínštiny i do čínštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z čínštiny i do čínštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z čínštiny a do čínštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v čínštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v čínštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do čínštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k čínštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k čínštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!