Chorvatský

Chorvatština

Chorvatština je úředním jazykem Chorvatska, ale mluví se s ní také například v Bosně a Hercegovině. Chorvatština patří mezi jihoslovanské jazyky,  je velmi podobná srbštině a je považována za jedno z odnoží tzv. srbochorvatského jazyka (což byl až do roku 1992 úřední jazyk Jugoslávie).

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z chorvatštiny i do chorvatštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z chorvatštiny i do chorvatštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z chorvatštiny a do chorvatštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v chorvatštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v chorvatštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do chorvatštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k chorvatštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k chorvatštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!