Bulharština - překlady z a do bulharštiny

Bulharština

Bulharština patří mezi jihoslovanské jazyky a k psaní používá cyrilici. Je velmi podobná makedonštině. Celkový počet lidí mluvících bulharštinou se odhaduje na 9 miliónů. Název „Bulhaři“ původně označoval národ ze střední Asie, který se kolem 7. století usadil na Balkáně. Tito Bulhaři byli asimilováni místním slovanským obyvatelstvem, avšak původní národ Bulharů zanechal výrazné stopy, jak ve slovní zásobě slovanské bulharštiny, tak v její gramatice. Bulharština má ze všech slovanských jazyků nejdéle psanou formu.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z bulharštiny i do bulharštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z bulharštiny i do bulharštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z bulharštiny a do bulharštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v bulharštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v bulharštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do bulharštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizaci či apostilu/apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k bulharštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k bulharštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!