Běloruský

Běloruština je východoslovanským jazykem (stejně jako ruština nebo ukrajinština). Běloruština se píše cyrilicí, avšak v 19. století vznikla také běloruská verze latinky. Některé běloruské písemné památky jsou psány také arabským písmem.

V Bělorusku je běloruština od roku 1990 státním jazykem a od referenda konaného v roce 1998 je běloruština úředním jazykem společně s ruštinou.

Provádíme a zajišťujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední či soudně ověřené překlady) z běloruštiny i do běloruštiny.

Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí.

Soudní překlad z běloruštiny a do běloruštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vyhotovení jsou obvykle 3 dny .
  • Soudní překlady lze v případě potřeby dodat i v expresních termínech v závislosti na rozsahu a charakteru textu.

Ověření / legalizace

Možnosti doručení a dodání

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k Vašim rukám

Více informací ohledně možnosti doručení a dodání naleznete zde.