Arménský

Arménština

Arménština patří do skupiny indoevropských jazyků a je úředním jazykem Arménie, hovoří se s ní však i v Íránu a v některých zemích bývalého Sovětského svazu. Arménština se s největší pravděpodobností používá od 6. století př. n. l., avšak první písemné zmínky jsou až z doby po zavedení arménského písma na začátku 5. století.

Naše služby

  • Provádíme překlady všech druhů textů z arménštiny i do arménštiny. Odborné překlady zpracováváme v celé řadě oborů, za použití sofistikovaných jazykových a softwarových nástrojů, jež jsou předpokladem kvalitní a efektivní práce.
  • Realizujeme soudní překlady (nazývané rovněž úřední překlady či soudně ověřené překlady) z arménštiny i do arménštiny. Tento typ překladů je určen pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům či policejním orgánům, v obchodním styku mezinárodně působících společností, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i zahraničí. Soudní překlad z arménštiny a do arménštiny lze vyhotovit ke všem typům dokumentů.
  • Naše společnost zajišťuje v arménštině všechny druhy tlumočení - konsekutivní i simultánní, kongresové, doprovodné i tzv. šušotáž.
  • Provádíme a zajišťujeme soudní tlumočení (nazývané rovněž úřední tlumočení, oficiální tlumočení, či  tlumočení s ověřením) v arménštině, a to při nejrůznějších úředních, policejních či soudních úkonech (matriční záležitosti, soudní jednání, policejní vyšetřování, notářské úkony).
  • Zajišťujeme všechna příslušná ověření dokumentů (legalizaci) v souvislosti s překlady z/do arménštiny (soudní ověřenínotářské ověřenísuperlegalizace či apostila / apostilla / apostille) tak, aby vaše dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení.

Termíny realizace

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Máte další dotazy k arménštině a našim službám?

V případě dalších dotazů k arménštině a našim službám nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!