Překlady dokumentů

Naše společnost realizuje překlady všech druhů dokumentů (úřední, soudní, účetní a další), a to ve více než 40 jazycích – z cizího jazyka i do cizího jazyka.

Všechny námi provedené překlady dokumentů můžeme opatřit úředním (soudním) ověřením potvrzujícím doslovnost a věrnost textu, jakož i oficiálnost překladu.

Zajišťujeme i vyšší ověření dokumentů (překladů) – legalizace, apostille (apostilla / apostila) či superlegalizace. Vyšším ověřením opatřené dokumenty splňují nároky přijímajících orgánů té které země ve vztahu k proceduře ověřovaní zahraničních listin a dokumentů.

Překlady vyhotovujeme ve standardních i expresních termínech.

 

Přehled nejčastěji překládaných dokumentů

Matriční dokumenty

 • Oddací list
 • Rodný list
 • Vysvědčení o způsobilosti k uzavření sňatku
 • Úmrtní list

Vysvědčení, diplomy a osvědčení

 • Ročníková vysvědčení
 • Maturitní vysvědčení
 • Vysokoškolské diplomy
 • Dodatky k vysokoškolským diplomům
 • Osvědčení
 • Certifikáty

Právní a soudní listiny

 • Smlouvy
 • Rozsudky
 • Odvolání
 • Dovolání
 • Notářská doložka
 • Notářský zápis
 • Plná moc
 • Rozhodnutí o úpadku

Účetní a daňové dokumenty

 • Daňová přiznání
 • Rozvahy
 • Výkazy zisků a ztrát

Výpisy z rejstříků a registrů

 • Výpisy z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z lékařské dokumentace (lékařská zpráva)
 • Výpis z registru dlužníků
 • Koncesní listina

Identifikační a evidenční doklady

 • Cestovní pas
 • Občanský průkaz
 • Technický průkaz
 • Řidičský průkaz