Expresní služby

 

    Expresní termín vyhotovení
Překlady/tlumočení   2, 4, 8, 12, 24 hodin
Soudní překlady/soudní tlumočení   2, 4, 8, 12, 24 hodin
Ověření překladů a legalizace dokumentů (apostille)   8, 12, 24 hodin
Superlegalizace (konzulární legalizace)   do 3 pracovních dnů

 

Upozornění: Termíny jsou limitovány danou jazykovou kombinací, rozsahem díla, jakož i procedurami a úkony spojenými s příslušnými typy překladů, tlumočení či ověření. Realizaci termínu vám na základě vaší poptávky obratem potvrdíme či vám nabídneme jiný, nejbližší možný termín.